Večerní benefiční koncert, Kostel sv. Petra a Pavla, Kaplice / 2.4.2022

V sobotu 2.dubna 2022 se v jihočeské Kaplici konal benefiční koncert, zaměřený na zdravotní pomoc ve válečné zóně na Ukrajině. Koncert, při kterém měli možnost návštěvníci a pisluchači darovat dobrovolnou částku vynesl 5100 Kč.

Koncert vznikl z iniciativy Klarinetového souboru Prachatice a jeho návštěvníci měli možnost si vyslechnout skladby hudby baroka, romantismu a zčásti i současné filmové a muzikálové tvorby. Na klarinety zahráli Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janoušek a Vít Neužil. Své pěvecké umění představila Petra Sovová se svou novinkou árie z Mozartovy Figarovy svadby, o mluvený projev se postarala Marcela Haspeklová se svými autorskými texty. V rámci koncertu vystoupili současné i bývalé studentky SPgŠ Prachatice Adéla Petroušková, Tereza Gondeková, Magdaléna Talířová aj.

Koncert se nesl v duchu dobré nálady, která se v tom nejlepším přenesla na přítomné posluchače, kteří odměnili účinkující dlouhým závěrečným potleskem. Iniciativu a dobrý počin ocenil i přítomný starosta Kaplice pan Pavel Talíř. Poděkování též patří i Farnímu úřadu v Kaplici a poskytnutí zázemí.

Chtěli bychom touto cestou ještě poděkovat všem za projevení solidarity a otevřenosti srdcí a laskavosti. Vybranou částku odesíláme na konto humanity Českého červeného kříže, které pro vzniklo právě pro účely zdravotní pomoci ve válečných oblastech Ukrajiny.

Archivní fotogalerie a zprávy:  2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006