Adventní koncert, Koatel Nanebevzetí Panny Marie, Záblatí / 12.12.2021

adventní koncert v Záblatí se tentokráte konal za účasti vánočního uskupení přátel kolem Prachatic, které si říká Vánočník. První polovina koncertu byla ve znamení hudby klasiky, popuulárních melodií v podání klarinetového souboru. Druhá polovina pak patřila právě Vánočníku, který zazpíval a zahrál sérii vánočních písní. Na závěr koncertu došlo ke společně zahraným a zazpívaným čwakým tradičním koledám. Koncert se nesl v duchu skvělé a přátelské atmosféry, za kterou sklidili všichni účinkující zasloužený potlesk.

Archivní fotogalerie a zprávy:  2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006