Koncert, vzpomínka napana profesora MgA. Václava Hrušku, Kalvárie, Čestice / 14.9.2019

krásný koncert,který byl zároveň připomínkou skvělého člověka a vynikajícího hudebníka pana MgA. Václava Hrušky. Pan profesor by se letos dožil 59 let. Koncertem zněly tentokráte výhradně skladby klasické hudby, přesněji řečeno období baroka, romantismu a klasicismu. Vedle milého a sympatického mluveného slova Marcely Haspeklové zněly také krásné klavírní skladby Jitky Zábranové a houslisty Kristiána Vacka. Proběhl tak příjemný podvečer plný hudby a slova.

Archivní fotogalerie a zprávy:  2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006