Adventní koncert, Lázně Aurora, Třeboň / 2.12.2018

 Adventním koncertem jsme potěšili lázeňské hosty a posluchače našeho koncert, který se konal v místním sále. Během programu zazněly skladby různých stylů a žánrů od hudby baroka až po současnost. Protože se jednalo o adventní koncert, samozřejmě jsme nezapoměli na sérii vánočních písní a koled, které si snámi přítomní posluchači  a diváci také zazpívali. Odměnili nás za to dlouhým upřímným potleskem. Děkujeme i za skvělou atmpsféru, kterou diváci vytvořili. (foto Michaela Dominová)

Archivní fotogalerie a zprávy:  2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006