Festival WIND OF MUSIC 2010 - 5 vystoupení,                        Jönköping (Švédsko)  / 26.-31.5.2010

   26.-31.května 2010 - vystupoval Klarinetový soubor Prachatice na Mezinárodním festivalu dechových hudeb v Jönköpingu ve Švédsku. Festival nesl název WIND OF MUSIC 2010. Soubor byl již podruhé pozván k účasti, poprvé se tak stalo v loňském květnu. Klarinetový soubor Prachatice odehrál celkem pět vystoupení, ve kterých představil většinu svého repertoáru, obsahujícího nejrůznější taneční žánry, swingovou, klasickou, ragtimovou a ryze českou hudbu reprezentovanou především skladbami svého dvorního skladatele Františka Jančíka. Soubor též vystoupil na závěrečném ceremoniálu za přítomnosti hlavního organizátora a producenta festivalu. Dvě vystoupení ve Švédsku byly společné zásluhou Jönköpingského klarinetového souboru pod vedením Josefa Burdy, se kterým Klarinetový soubor Prachatice odehrál několik společných skladeb a vystupoval při loňských oslavách Mistra Jana Husa v Husinci v červenci 2009.Jedna z těchto skladeb měla svou premiéru - jmenovala se Mazurka Klezmer, připravená specielně pro švédské vystoupení v aranžmá Josefa Burdy.Ve vystoupeních měli převahu taneční skladby i novinky Františka Jančíka. Jsme velice rádi, že můžeme tímto způsobem přispět k šíření české kultury v zahraničí. 

Košík