Předvánoční setkání představitelů města Prachatice s kulturními spolky, Radniční sál Prachatice / 11.12.2008

11.prosince 2008 - se konalo tradiční předvánoční setkání kulturních spolků města Prachatice, při kterém město děkuje spolkům za kulturní prezentaci a přínos pro město. Klarinetový soubor Prachatice byl oceněn a zároveň měl tu čest hudebně tuto akci doprovodit. Vystoupení proběhlo v Radničním sále Městského úřadu v Prachaticích za přítomnosti starosty města a jiných činitelů města. Při této příležitosti byl slavnostně představen znak města Prachatic na oblečení souboru, jehož používání městská rada koncem listopadu schválila.Veřejnosti a představitelům města byl předán dárek souboru v podobě novinkového CD. Toto vystoupení bylo poprvé snímáno kamerou a brzy si budete moci ukázky prohlédnout v nově připravovaném odkazu našich stránek -Videoukázky. Zároveň jsme se poprvé představili v košilích se znakem města Prachatice, jehož používání při propagaci souboru schválila Městská rada Prachatice na začátku prosince. Vedle tradičního repertoáru našeho souboru zde také zazněly vánoční koledy pro tři klarinety a sopránsaxofon na který hrál Jaroslav Masáček.

0

Košík