Zahájení  Oslav Jana Nepomuka Neumanna, Radniční sál Prachatice a Zahrada Hospicu Prachatice / 16.6.2007

 16.červen 2007 se v Prachaticích odehrávaly Oslavy Jana Nepomuka Neumanna. V tento den čekala náš soubor dvě vystoupení. První se odehrálo v Radničním sále Městského úřadu v Prachaticích, kde jsme hudebně dokreslovali samotné oficiální zahájení těchto oslav. Odpoledne zahrál kompletní Klarinetový soubor s doprovodem pod širým nebem v zahradě Hospicu v Prachaticích, kde se za přítomnosti starosty města Prachatice a jiných představitelů odhalovala socha prachatického rodáka. Přestože tento den byl ve znamení drobných dešt'ových přeháněk, během vystoupení nám počasí i přes menší poryvy větru přálo.