Koncerty, akce, festivaly, aktuality / 2012

23.prosince 2012 - Zapalování 4. adventní          svíce, Velké náměstí, Prachatice / čtvrté zapálení adventní svíce na Velkém náměstí v Prachaticích bylo doprovozeno vánočními koledami v podání Klarinetového souboru Prachatice. Vystoupení se odehrálo naprosto netradičně a to z oken městské radnice, takže posluchači vnímali pouze vánoční tóny. Byl to zcela netradiční a zajímavý nápad. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   6.prosince 2012 - Poděkování kulturním               spolkům, Radniční sál, Prachatice / Klarinetový soubor Prachatice zahrál na slavnostním děkování kulturním spolkům města Prachatice, které město Prachatice tradičně uskutečňuje na sklonku roku. Zazněly skladby Františka Jančíka - Vivat Muzika, Oslava v interpretaci Martiny Pivoňkové a Air Johanna Sebastiana Bacha.Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   22.září 2012 - Podzimní městské slavnosti,          Velké náměstí, Prachatice / Klarinetový soubor Prachatice společně s mnoha soubory a uskupeními z města Prachatic se zúčastnil Podzimních městských slavností, které se konaly v sobotní den na Velkém náměstí v Prachaticích. Přestože dnu vládla nepřízeň počasí, radost z muziky přetrvávala. Poděkování patří městu Prachatice, které tuto zajímavou akci uspořádalo. Jsme osobně rádi, že alespoň město Prachatice věnuje pozornost a péči souborům, které je proslavují a propagují doma i v zahraničí. Kéž by tomu tak bylo i v jiných organizacích, které ve městě působí a působí na umělecké vzdělávání dětí a mládeže.Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   6.-9.července 2012 - koncert, soutěž,                    Mezinárodní mládežnický festival Brtatislava, ocenění Zlaté pásmo / se již podruhé Klarinetový soubor Prachatice zúčastnil 4.Mezinárodního mládežnického festivalu v Bratislavě (Slovensko), kde získal v soutěžní části festivalu 1.ZLATÉ PÁSMO ve své kategorii. Jedná se již letos o druhé zlaté ocenění. Poprvé se bratislavskému publiku představil při zahajovacím koncertě v Jezuitském kostele centru hlavního města Slovenska. 8.7. se konalo soutěžní vystoupení. V programu zazněly skladby: Snění - R.Schumann, Air - J.S.Bach, Foxtrot -F.Jančík, Merlon - F.Jančík, Novosvětská symfonie - A.Dvořák, V.Monti - Montiho čardáš, New York - J.Kander. Téhož dne odpoledne se konal ještě společný koncert symfonického orchestru z Polska a Španělska a pěveckého sboru z Kanady.Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   5.května 2012soutěž,  Mezinárodní festival    Mozartova Praha 2012, Praha / Velkým úspě- chem pro Klarinetový soubor Prachatice byla účast na VII.Mezinárodním hudebním festivalu MOZARTOVA PRAHA 2012, kde soubor získlal 1.ZLATÉ PÁSMO v soutěžní části festivalu. Porota zároveň kladně ohodnotila nejen interpretaci, ladění, ale i samotné úpravy skladeb, které pocházejí z pera Klarinetového souboru Prachatice. Zazněly skladby: Divertimento Wolfganga Amadea Mozarta, Snění - Roberta Schumanna, Merlon - Františka Jančíka, New, York Franka Sinatry a premiérově Montiho čardáš autora Viktoria Montiho v úpravě souboru, který sklidil nelvětší potlesk a nadšení u přítomného publika. Zlaté pásmo je velikou inspirací pro soubor i závazkem do budoucna. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   24.března 2012 - otevírání muzea,                Röhrsbach (SRN) / Klarinetový soubor Prachatice jako zástupce Základní umělecké školy Prachatice společně s představiteli města Prachatice vystoupil při příležitosti otevření Muzra v Röhrnbachu (SRN). Spolu se souborem během akce účinkoval také röhrnbachský pěvecký sbor. Klarinetový soubor Prachatice zahrál celkem pět skladeb ve třech vstupech. Vystoupení bylo vždy vřele přijato přítomnými diváky a posluchači. Fotogalerie

 21.prosince 2012 - Adventní koncert              Dechového orchestru Prachatice, Národní dům Prachatice / Klarinetový soubor Prachatice zahrál jako host na Adventním koncertě Dechového orchestru Prachatice. Koncert se konal v Národním domě v Prachaticích. Vystoupení obsahovalo tři skladby - Vivat Muzika a Oslava Františka Jančíka, druhá jmenovaná společně zazpívaná s Martinou Pivoňkovou. Třetí skldbou byl Montiho čardáš. Koncert Dechového orchestru se odehrál v dobré předvánoční náladě, rádi jsme se tohoto koncertu zúčastnili. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   2.prosince 2012 - Adventní koncert, křest CD, Galerie Dolní Brána, Prachatice / Klarinetový soubor Prachatice uspořádal společně s ženským komorním souborem MARAVEJA adventní koncert, který se konal v Galerii Dolní Brána. Návštěvníci a posluchači koncertu si mohli vyslechnout sváteční melodie a písně. Součástí koncertu byl také křest novinkového CD Klarinetového souboru Prachatice GOLDEN MUSIC. Kmotři, kteří CD pokřtili se stali Martina Pivoňková, která zároveň na CD účinkuje sólově ve skladbě Františka Jančíka a Marcely Haspeklové - Oslava, dále skladatel František Jančík, autor skladeb a úpravy na CD a bývalý ředitel základní umělecké školy v Prachaticích pan Jan Markovec. Jsme velice štastni, že na koncert dorazili mnozí přátelé, posluchači a zájemci. Touto cestou vám všem patří poděkování a věříme, že nezůstane pouze u tohoto koncertu. Záznam z křestu bude možné v nejbližší době možné sledovat na Youtube. Děkujeme také Českému rozhlasu České Budějovice za zájem o koncert a křest, prostřednictvím připravované reportáže. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   30.června 2012 - Přivítání hostů Zlaté stezky,    Národní dům Prachatice / Klarinetový soubor Prachatice zahrál jako každý rok na slavnostním přivítání hostů Slavností Zlaté stezky v Národním domě na prachatockém náměstí. Po produkci byl soubor pozván na slavnostní pohoštění. V programu zazněly skladby F.Jančíka, R.Schumanna, V.Montiho a mnoho jiných.Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   24.května 2012 - vernisáž, Galerie Dolní Brána, Prachatice / Klarinetový soubor Prachatice   vystoupil jako host na koncertě pěveckého sboru Maravaeja s názvem Večer českých skladatelů. Koncert se konal v Galerii Dolní Brána. Klarinetový soubor zde zahrál tři skladby tří českých autorů. Františka Jančíka - Merlon, v premiéře Téma z druhé věty Largo Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka a Na útěku - skladbu Jindřich Czerného, ve stylu Boogi. Děkujeme Maraveji a Martině Pivoňkové za pozvání. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   3.dubna 2012 - vernisáž, Prachatické muzeum, Prachatice / Zahájení výstavy v Prachatickém muzeu spoluzahajoval Klarinetový soubor Prachatice. Zahrál čtyři skladby - Merlon, New York, Snění a Foxtrot. Výstava nese název Naše, vaše, moje Prachatice. Vedle účati starosty města Prachatic navštívil výstavu a slavnostní vernisáž František Jančík. Fotogalerie

................................................................................................   1.ledna 2012 - novoroční koncert,          Bischofsreuth (SRN) / Klarinetový soubor Prachatice, Violončelové kvinteto z Českého Krumlova a Ženský pěvecký sbor Maraveja byli učinkujícími Novoročního koncertu v německém Bischofsreuthu. Na společném koncertě souborů a sboru zazněly vánoční písně, skladby období klasicismu, romantismu i vánočně laděné spirituály.Koncert byl nadšeně přijat německým publikem, které zaplnilo místní farní kostel.Věříme, ýe spolupráce těchto souborů bude i nadále v budoucnu pokračovat. Fotogalerie

14.-16.prosince 2012 - koncert, soutěž               Mezinárodní festival Pražské vánoce, Praha, ocenění Stříbrné pásmo / Klarinetový soubor Prachatice se zúčasnil mezinárodního hudebního festivalu Pražské vánoce 2012. V rámci tohoto festivalu zahrál v pátek 14.12..2012 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze a obržel poděkování v podobě diplomu za společně provedený koncert. V sobotu 15.12.2012 se ještě zúčastnil soutěžního festivalového vystoupení ze kterého si odnesl ocenění v podobě 2.stříbrného místa v kategorii Folklorních a instrumentálních souborů. V letošním roce se jedná již o třetí festivalové Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------  20.října 2012 - koncert, Festival pěveckých      sborů, Vodňany / Klarinetový soubor Prachatice vystoupil se svým vstupem na III. Festivalu pěveckých sborů ve Vodňanech, zúčastnil se tak hezkého večera ve společnosti pozitivních a příjemných lidí, kterými jsou členkx pěveckého sboru REGINA z Vodňan, českobudějovického pěveckého sboru CANZONETA a dětského sboru ZUŠ Vodňany HVĚZDIČKA. Celým večerním koncertem vládla skvělá atmosféra a děkujeme organizátorkám, že nás na tuto příjemnou akci pozvali. Věříme, že naše setkávání nebude poslední. Ve Vodňanech panuje dobrá nálada s příjemnými lidmi.Fotogalerie

----------------------------------------------------------------------   25.srpna 2012 - koncert, Stezka kotunami stromů, Kramolín / zahrál Klarinetový soubor Prachatice na nově otevřené Rozhledně vkorunách stromů v Kramolíně u Lipna nad Vltavou. Příchozím návštěvníkům hrál soubor čtyři dvacetominutové série ze svého repertoáru. Doporučujeme návštěvu tohoto krásného místa ve dne i v noci, kdy je rozhledna překrásně osvícena.Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   6.června 2012Zahájení Dnů duchovní hudby, Prachatice /  Klarinetový soubor Prachatice zahrál při slavnostním zahájení Dnů duchovní hudby, které se konalo od 17 hod. v Zimní zahradě Městského úřadu v Prachaticích.Zazněly skladby Snění R.Schumanna a J.S.Bacha Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------    15.května 2012 - benefiční koncert,                Muzeum loutek a cirkusu, Prachatice /                Klarinetový soubor Prachatice se zúčastnil benefičního koncertu v prachatickém Muzeu loutek, který pořádala Slávka Tomešová. Zahrál zde tři skladby - When Im Sixty Four (Beatles), Michael Jackson Meley a The Pink Panther. Jsme rádi, že jsme mohli zouzo cestou alespoň nepatrně přispět dětem z azylových domů. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   29.března 2012 - autorský koncert skladatele Františka Jančíka, Prachatice / zahrál  Klarinetový soubor Prachatice na Autorském koncertě Františka Jančíka v prachatické Základní umělecké škole. Premierově zazněla skladby Cigánské melodie (cyklus pěti písní) a Oslava pro sólový zpěv Martiny Pivoňkové a doprovodu souboru. Mimo jiné zazněly i Taneční melodie nebo skladba Merlon. Fotogalerie
0

 .