Koncerty, akce, festivaly, aktuality / 2010

17. prosince 2010 - koncert, křest CD,          Národní dům Prachatice / / Vánoční koncert ZUŠ Prachatice a Národní dům v Prachaticích se stal místem, kde 17.12. bylo slavnostně pokřtěno nové CD Klarinetového souboru Prachatice - LIVE FROM CONCERTS... Ještě než došlo k samotnému křestu zahrál prachatickému publiku soubor v premiéře skladbu Jeana Michaela Trotouxe - Desért d' Almeria a dvě věty z Divertimenta č.3 KV 439 Wolfganga Amadea Mozarta. Po doznění posledních tónů proběhl křest CD. Kmotry CD se stal MgA Václav Hruška - profesor českobudějovické konzervatoře oboru hra na klarinet a profesor, hudební skladatel a věrný příznivec pan František Jančík, který se výrazně skladatelsky podílel na nových skladbách CD. Společně bylo CD pokřtěno a na závěr zazněla skladba z tohoto CD The Pink Panther Henryho Manciniho. Všem zúčastněným patří naše poděkování Klarinetový soubor Prachatice.       Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   8.října 2010 - koncert,  mezinárodní festival      romantické hudby, Vlachovo Březí /  Klarinetový soubor Prachatice zahájil svým koncertem 10.ročník Mezinárodního sborového festivalu romantické hudby ve Vlachovo Březí. Koncert, který trval 50 minut byl koncipován s ohledem na pořádanou akci, v repertoáru zazněly skladby romantismu, baroka a 20.století a skladby tanečního charakteru. Večer se nesl v duchu dobré nálady a pro Klarinetový soubor Prachatice znamenal neopakovatelný zážitek z muzikantské radosti.   Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   22.června 2010 - Třídní koncert, dvorek                hudební školy, Prachatice / Tradičním  vystou-      pením v červnu je Třídní koncert třídy Jana Hovorky. Tentokrát se konal již počtvrté v prostorách dvorku ZUŠ Prachatice. Klarinetový soubor Prachatice zde zahrál celkem pět skladeb včetně nové skladby - Bulgaria - Mischa Chiganov - jedná se o skladbu ve stylu etnického klezmeru. Na koncertě vystoupil také Klarinetový soubor Prachatice Junior. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   26.-31.května 2010 - Mezinárodní festival          Wind of Music, Jönköping ( Švédsko) /      Klarinetový soubor Prachatice vystupoval na Mezinárodním festivalu dechových hudeb v Jönköpingu ve Švédsku. Festival nesl název WIND OF MUSIC 2010. Soubor byl již podruhé pozván k účasti, poprvé se tak stalo v loňském květnu. Klarinetový soubor Prachatice odehrál celkem pět vystoupení, ve kterých představil většinu svého repertoáru, obsahujícího nejrůznější taneční žánry, swingovou, klasickou, ragtimovou a ryze českou hudbu reprezentovanou především skladbami svého dvorního skladatele Františka Jančíka. Soubor též vystoupil na závěrečném ceremoniálu za přítomnosti hlavního organizátora a producenta festivalu. Dvě vystoupení ve Švédsku byly společné zásluhou Jönköpingského klarinetového souboru pod vedením Josefa Burdy, se kterým Klarinetový soubor Prachatice odehrál několik společných skladeb a vystupoval při loňských oslavách Mistra Jana Husa v Husinci v červenci 2009.Jedna z těchto skladeb měla svou premiéru - jmenovala se Mazurka Klezmer, připravená specielně pro švédské vystoupení v aranžmá Josefa Burdy.Ve vystoupeních měli převahu taneční skladby i novinky Františka Jančíka. Jsme velice rádi, že můžeme tímto způsobem přispět k šíření české kultury v zahraničí.  Fotogalerie 

-----------------------------------------------------------------------   8.dubna 2010 - vernisáž, Prachatické muzeum, Prachatice / vystoupil Klarinetový soubor  Pracha -  tice na vernisáži obrázků Ex Libris v Prachatickém muzeu od 14 hod. Posluchači měli možnost poslechnout skladby Jaroslava Ježka, nebo skupiny Beatles. Fotogalerie


16. prosince 2010 - Vánoční koncert, Volary / Klarinetový soubor Prachatice byl pozván jako host na Předvánoční koncert ZUŠ Volary. Koncert se konal 16.12.2010 od 18 hod v místním Kinosálu a volarskému publiku zahrál zcela novou a premierovou skladbu Jeana Michaela Trotouxe - Desért d' Almeria, dvě věty z Divertimenta č.3 KV 439 Wolfganga Amadea Mozarta a swingovou skladbu The Pink Panther. Jako dárek a poděkování za pozvání obdržel ředitel ZUŠ Volary Vít Pavlík nové CD Klarinetového souboru Prachatice LIVE FROM CONCERTS... Děkujeme za pozvání!... Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   7.července 2010 - koncert, Domov seniorů, Prachatice / Vystoupily společně Klarinetový soubor Prachatice a Klarinetový souvor Prachatice Junior na koncertě, uspořádaném v prachatickém Domově seniorů. Během hodinového vystoupení představily soubory to nejlepší ze svého repertoáru a nechyběly i lidové písně. Vystoupení souborů zhodnotila p.ředitelka Hana Vojtová takto:  "Spalující slunce prázdnin nás zahřívá někdy až příliš, ale jsme rádi, že i v těchto dnech mezi nás přijdou hudebníci, kteří zpříjemní jinak všední dny. Hned první prázdninový týden mezi nás přišli dva klarinetové soubory pod vedením Mgr. Jana Hovorky.Vystoupení zahájil Klarinetový soubor Prachatice ve složení Jan Hovorka, Petr Chalupský, Tomáš Janoušek a Jaroslav Masáček. Sálem zazněly písně mnoha žánrů, skladby pana Jančíka, písně skupiny Beatles a nechyběla ani lidová písnička, kterou mnoho z posluchačů ihned poznalo. Dalším účinkujícím souborem byli malí klarinetoví junioři ve složení Jan Antel, Tomáš Mayer, Jiří Pecka a Lukáš Vojta. Také jim se vystoupení povedlo a byli odměněni potleskem. Přijít zahrát o prázdninách místo koupání a her je určitě obdivuhodné a tak děkujeme za příjemnou odpolední hodinku. My, kteří jsme mohli vystoupení slyšet, jsme odcházeli s pocitem, že hrát je umění, které navíc potěší.Budeme se těšit zase příště, tak ať vám hraní vydrží. Hana Vojtová, ředitelka Domova seniorů Mistra Křišťana Prachatice."Co dodat? Děkujeme za pozvání. Klarinetové soubory Prachatice.  Fotogalerie

----------------------------------------------------------------------   22.června 2010 - Předávání vysvědčení,              Radniční sál, Prachatice / K tradičním      vystoupením našeho souboru již patří hudební produkce při předávání pamětních listů žákům a studentům prachatických škol. Nejinak tomu bylo i v tomto roce. Předávání za účasti Mgr. Růženy Štemberkové z odboru školství a kultury Městského úřadu v Prachaticích proběhlo v Radničním sále Staré radnice na Velkém náměstí v Prachaticích. Během čtyř bloků zahrál Klarinetový soubor Prachatice skladby Františka Jančíka a samozřejmě nesměl chybět i tradiční Valčík na rozloučenou v podání našeho souboru a ve vlastní   úpravě.           Fotogalerie 

-----------------------------------------------------------------------  21.května 2010 - Autorský koncert Františka Jančíka, sklepy Staré radnice, Prachatice / Klarinetový soubor Prachatice popřál skladateli Františku Jančíkovi k jeho blížícímu se jubileu. Během autorského koncertu na kterém se podíleli Česká píseň, Maraveja a Klarinetový soubor Prachatice zahrál soubor novinky skladatele, které měly svou premiéru. Jsou to tyto skladby: Slow, Ragtime, Foxtrot, Walz, Swing v nové úpravě. Vedle těchto novinek zahrál soubor již osvědčené skladby tohoto autora - Rotace č.1-4, Oslavný chorál. Během večera bylo slavnostně pokřtěno CD František Jančík LIVE, které si můžete objednat na našich stránkách. Vše nejlepší vážený pane Jančíku a děkujeme za Vaše skladby!  Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   13.února 2010 - Vystoupení na plese, Národní dům Prachatice / Klarinetový soubor Prachatice se zúčastnil Krajského plesu Top 09 vNárodním domě v Prachaticích, kde ve dvou vstupech zahrál celkem 12 skladeb průřezu svého repertoáru. Poprvé na veřejnosti zazněla nová úprava skladby Summertime - George Gershwinna doplněná o improvizační část.  Posluchači měli možnost uslišet pestrý přehled hudebních a tanečních žánrů od samby, boogy woogy, swingu až ke klasickému repertoáru díla J.S.Bacha. Fotogalerie

27.listopadu 2010 - Slavnostní vystoupení,        ZŠ Vodňanská, Prtachatice / Klarinetový soubor Prachatice zahrál při 85.výročí založení ZŠ Vodňanská. Ve svém 30 minutovém bloku zahrál skladby mnoha žánrů a stylů. Tři členové souboru měli zároveň možnost zavzpomínat na doby, kdy sami tuto školu navštěvovali. Na závěr připojil soubor přání do knihy návštěv. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------  1.července 2010 - Vernisáž, Bavorov /       vystoupil Klarinetový soubor Prachatice na vernisáži a slavnostním otevřením budovy Obecního úřadu po rekonstrukci. Při zahájení vernisáže zazněly tři skladby - Slow, Foxtrot a Jamburai. Po oficiálním zahájení pokračoval soubor v produkci dále a vystoupení se protáhlo na cca 50 minut. Po vernisáži byl soubor pozván na pohoštění. Překvapením byla účast návštěvníků akce, která se pohybovala kolem 100 lidí.  Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------  24.června 2010 - Absolventský koncer,                Muzeum loutek a cirkusu, Prachatice /          Absolventský koncert Petra Chalupského, Tomáše Janouška a Lenky Kazdové se  konal v prostorách Muzea Českých loutek a cirkusu na Velkém náměstí v Prachaticích. Koncert byl sestaven ze skladeb -Václava Kněžka, Oldřich  Flosmana, Leopolda Koželuha, Františka Vincence Kramáře, Františka Jančíka. Vysoupilo také Klarinetové trio, jejímiž hostem byla Rút Benešová. Klavírní doporovody skvěle obstarali Marie Jedelská a Jindra Pavelková. Klarinetový soubor Prachatice zahrál mimo jiné skladbu ve vlastní úpravě s názvem Bulgaria.Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------  15.června 2010 - Koncert Na dvorku,          Prachatice / Klarinetový soubor Prachatice se zúčastnil Koncertu na dvorku ZUŠ Prachatice. V programu měl vyhrazen tři skladby - František Jančík - Slow, Foxtrot, a Mazurka Klezmer od Josefa Burdy. Tato skladba měla v domácím prostředí svou premiéru. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   4.května 2010 - Vystoupení Schönsee (SRN)   Klarinetový soubor Prachatice se zúčastnil přeshraničního kulturního setkání Partnerschaft v Schönsee (SRN). Během 30 minut, které byly pro náš soubor vyměřeny zahrál soubor široké spektrum žánrů, které má ve svém repertoáru. Jako předpremiéra zazněly dvě nové skladby Františka Jančíka s názvem Slow, Ragtime. Soubor byl velice kladně přijímán publikem.  Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   26.března 2010 - Jarní koncert komorní hudby, Galerie Dolní Brána, Prachatice  - takto se nazýval koncert Klarinetového souboru Prachatice, Klarinetového souboru Prachatice Junior a speciálního hosta souboru Zdislavina píšťalička ze Základní umělecké školy v Jablonném v Pidještědí pod vedením paní ředitelky Evy Navrátilové. Koncert, který se konal v Radničním sále Městského úřadu v Prachaticích byl rozdělen do několika hudebních sérií skladeb ve kterých se soubory představily prachatickému publiku.Celým večerem se nesla vynikající přátelská hudební atmodféra. Vedle známých skladeb Prachatického souboru - Růžový panter, Summertime zahrál klarinetový soubor také skladby pana Františka Jančíka. Soubor Zdislavina p´´šťalička dýchl na obedenstvou krásou a skvěklým provedením skladeb z renezanční doby. Klarinetový soubor Prachatice Junior zahrál tři skladby z repertoáru, kterým úspěšně reprezentoval školu v soutěžích a sklidil obdiv a potlesk. Pro Klarinetový soubor Prachatice znamenal páteční koncert další neopakovatelný a příjemný hudební zážitek.   Fotogalerie

0

 .