Koncerty, akce, festivaly, aktuality / 2008

26.prosince 2008 - Adventní koncert,                Bohumilice, Prachatice / oslavil druhý vánoční svátek Klarinetový soubor hudbou. Vtento den se konala dvě vystoupení. Ve 14 hod se soubor představil publiku v Bohumilicích u Vimperka v místním kostele. Na programu byly skladby Františka Jančíka a směs vánočních koled. Od 16.30 hod se konalo druhé vystoupení v Kostele sv.Jakuba v Prachaticích. Po skončení koncertů jsme byli pozváni a vřele přijati na prachatické faře. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   16.prosince 2008 - Vánoční koncert, Domov         seniorů, Prachatice / vystoupil Klarinetový soubor Prachatice od 10 hod v prachatickém Domově seniorů. vystoupení bylo součástí zahájení výstavy prací seniorů. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   22. listopadu 2008 - Vzpomínkový koncert,           Lhenice / se zúčastnil Klarinetový soubor Prachatice Vzpomínkového večera na legendárního českého klarinetistu Bohuslava Zahradníka, rodáka z okolí Lhenic. Koncert se konal ve Lhenicích v sále městyse. Na programu zazněly skladby Františka Jančíka. Koncert uváděl Radek Žitný - student pražské konzervatoře, který zároveň na koncertě vystupoval. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   7.listopadu 2008Přehlídka koorních souborů, Nové Hrady /  se zúčastnil Klarinetový soubor Prachatice Celostátní přehlídky souborů ZUŠ v Nových Hradech a Trhových Svinech. Soubor se představil ve dvou vystoupeních, při kterých zahrál skladby pana profesora Františka Jančíka. Svou premiéru zde měla jeho čerstvá skladba nazvaná  Swing v úpravě pro malé obsazení. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   28. června 2008 - Poděkování sponzorům Zlaté stezky, Národní dům, Prachatice  / v den konání Slavností Zlaté stezky v Prachaticích zahrálo Klarinetové kvarteto při příležitosti poděkování sponzorům této akce. Produkce se konala v Národním domě v Prachaticích. Zazněly zde skladby Rotace, Oslavný chorál v úpravě pro čtyři klarinety, Scherzetto.Odměnou bylo pozvání ke společné ochutnávce specialit.  Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   14.června 2008 - Absolventský koncert,              Prachatice / Klarinetový soubor Prachatice v novém designu..  Soubor zahrál na 3.Absolventském koncertě ZUŠ Prachatice. Absolventem I.cyklu byl zároveň náš klarinetista a basklarinetista Jaroslav Masáček. Publiku jsme zahráli Boogy Woogy, Miniaturu a Rotaci č.1 a Scherzetto. za přítomnosti Františka Jančíka. Poprvé jsme se oblékli do nového oblečení. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   29.dubna 2008 - Partnerschaft, vystoupení,        Schönsee (SRN) /  zúčastnil Klarinetový soubor mezinárodního setkání hudebních souborů Centra Bavaria v německém Schönsee. Publiku jsme zahráli pět skladeb a největší ohlas přinesly autorské skladby. Při této příležitosti byly rozdány první a čerstvé exempláře nového CD našeho souboru nazvané "Klarinetové kvinteto".  Fotogalerie


18.prosince 2008 - Sportovní  spolky,                      Radniční sál, Prachatice / vystoupil Klarinetový soubor Prachaticev Radničním sále v Prachaticích při pžíležitosti setkání představitelů města Prachatice se sportovními spolky působících v Prachaticích.              Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   11.prosince 2008 - Kulturní spolky, Radniční       sál, Prachatice / se konalo tradiční předvánoční setkání kulturních spolků města Prachatice, při kterém město děkuje spolkům za kulturní prezentaci a přínos pro město. Klarinetový soubor Prachatice byl oceněn a zároveň měl tu čest hudebně tuto akci doprovodit. Vystoupení proběhlo v Radničním sále Městského úřadu v Prachaticích za přítomnosti starosty města a jiných činitelů města. Při této příležitosti byl slavnostně představen znak města Prachatic na oblečení souboru, jehož používání městská rada koncem listopadu schválila.Veřejnosti a představitelům města byl předán dárek souboru v podobě novinkového CD. Toto vystoupení bylo poprvé snímáno kamerou a brzy si budete moci ukázky prohlédnout v nově připravovaném odkazu našich stránek -Videoukázky. Zároveň jsme se poprvé představili v košilích se znakem města Prachatice, jehož používání při propagaci souboru schválila Městská rada Prachatice na začátku prosince. Vedle tradičního repertoáru našeho souboru zde také zazněly vánoční koledy pro tři klarinety a sopránsaxofon na který hrál Jaroslav Masáček. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   26.října 2008 - Koncert, Kostel sv. Jakuba,    Prachatice / Klarinetový soubor velice rád přijal nabídku zahrát si netradičně na netradičním místě. Vystoupili jsme  na  nedělním koncertě na kúru prachatického Kostela sv. Jakuba od 16 hod. pro veřejnost se skladbami Františka Jančíka.                     Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   24.června 2008 - Absolventský koncert,              Lhenice / bylo pozván Klarinetový soubor Prachatice respektive Klarinetové kvinteto na vystoupení v rámci absolventského koncertu do Lhenic. V místním kinosále jsme zahráli 5 skladeb a vystoupení se setkalo s vřelým a upřímným potleskem. Vystoupení společně se souborem zahrála jako host Anežka Špindlerová.  Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   25. června 2008 - Koncert na dvorku, hudební škola, Prachatice /  vystoupilo Klarinetový soubor Prachatice na tradičním Koncertu na dvorku ZUŠ Prachatice. Toto vystoupení bylo také kladně zhodnoceno v Prachatickém deníku. Při této příležitosti zazněla mimo jiné skladba Rozverné jaro a byla zahrána v s hostem souboru Anežkou Špindlerovou. Fotogalerie  

-----------------------------------------------------------------------   5.června 2008 - Zahájení Dnů duchovní hudby. Radniční sál, Prachatice / zahajoval Klarinetový soubor Prachatice  ceremoniál Dny duchovní hudby v Radničním sále Městského úřadu v Prachaticích za přítomnosti duchovních představitelů a představitelů města. Po skončení produkce jsme byli pozváni k občerstvení. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   1.dubna 2008 - Vernisáž, Prachatické muzeum, Prachatice / V první aprílový den 1.dubna 2008 jsme vystoupili na vernisáži výstavy obrazů Karla Klostermanna v prachatickém muzeu. Vernisáž navštívil pan skladatel František Jančík, kterému jsme zahráli jeho vlastní skladbu, věnovanou nám, s názvem Rotace. Publikum naše vystoupení odměnilo potleskem Po skončení produkce jsme si prohlédli novou i starší expozici muzea a dověděli se mnoho zajímavého z historie města Prachatice.  Fotogalerie

17.prosince 2008 - Vánoční koncert,                     Strunkovice nad Blanicí / se Klarinetový soubor Prachatice tradičně zúčastnil vánočního koncertu ve Strunkovicích nad Blanicí. Vystoupení bylo složeno ze tří skladeb Františka Jančíka - Oslavný chorál, Rotace č.2 a Swing. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   4. prosince 2008 - Neziskové organizace,         Radniční sál, Prachatice /  vystoupil Klarinetový soubor Prachatice v Radničním séle Městského úřadu při příležitosti předevání ocenění neziskovým organizacím města Prachatice. Zároveň město Prachatice povolilo našemu souboru užívat znak města při propagaci souboru a města. Fotogalerie,

-----------------------------------------------------------------------   14. listopadu 2008 - Koncert Františka Jančíka, Městské divadlo, Prachatice / Klarinetový soubor Prachatice vystoupil od 19.30 hod v Městském divadle v Prachaticích na koncertě nazvaném Mladí umělci hrají a zpívají skladby Františka Jančíka. Na společném koncertě, kde se prachatickému publiku představili - Petra Křišt'anová - příčná flétna, Eva Matoušková - klavír, Martina Pivoňková - zpěv, housle, Jana Pešková - klavír, Jaroslav Masáček - klarinet, basklarinet, Tomáš Janoušek - klarinet, Petr Chalupský - klarinet, Jan Hovorka - klarinet, pěvecký sbor Maraveja zazněli v podání Klarinetového souboru tyto skladby: Oslavný chorál, Rotace č.1, 2, 3, v premiéře Rotace č.4, a závěrečná společná skladba všech učinkujících nazvaná Swing - v obsazení hudebníhos epteta. Obecenstvo nadšeně přijalo skladby Františka Jančíka a odměnilo všechny učinkující zaslouženým potleskem. Koncert byl také zaznamenáván nahravacím zařízením a pravděpodobně vznikne CD jako vzpomínka na tento neopakovatelný koncert, ze kterého jsme měli všichni upřímnou muzikantskou radost Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   22.října 2008 - Nadace Hanse Seidla, Sklepy      Staré radnice, Prachatice / byl požádán náš Klarinetový soubor o hudební doprovod akce města Prachatice s názvem Nadace Hanse Seidla. Během vystoupení jsme se seznámili s Aloisem Seidlem, se kterým jsme se dohodli na další možné spolupráci v SRN.Vystoupení se odehrálo ve sklaepech Staré radnice a trvalo 20 minut. Svou plnou premieru zde měly skladby Františka Jančíka -Rotace č.2, Rotace č.3. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   16.června 2008 - Předávání vysvědčení,                 Radniční sál, Prachatice / bylo opět požádán Klarinetový soubor Prachatice o produkci při příležitosti předávání absolventských vysvědčení žákům ZŠ a Gymnázia v Prachaticích v Radničním sále. Vystoupení bylo rozděleno na čtyři hudební vstupy. Fotogalerie

-----------------------------------------------------------------------   30.května 2008 - Předávání vysvědčení            studentkám SPGŠ Prachatice /  se konalo v Radničním sále Městského úřadu v Prachaticích slavnostní předávání maturitních vysvědčení studentů SPGŠ Prachatice. V sestavě Klarinetového kvarteta zahrál soubor tři skladby. Svou premiéru zde měla skladba  Scherzetto. Fotogalerie

----------------------------------------------------------------------  18.ledna 2008 - Ples, vystoupení,                            Strunkovice nad Blannicí /  Na pozvání jsme 18.ledna 2008 zahráli na Obecním plese ve Strunkovicích nad Blanicí. Čas vyměřený pro naše vystoupení se pohyboval kolem 15 minut. Při této příležitosti byl poprvé pořízen Live záznam tohoto vystoupení naším nahrávacím zařízením.                     Fotogalerie

0

 .